avtryck

avtryck

Information enligt § 5 TMG:
Hotellverksamhet Gerhard Siegesmund
Hotell Arabella
William Kerckhoff Str. 3
61231 Bad Nauheim
kontakt:
Telefon: +49 (0) 6032-96070
Fax: +49 (0) 6032 - 960736
moms:
Försäljningsskattens identifikationsnummer enligt §27 en skatterätt: DE112260042

Tillsynsmyndighet:
IHK Giessen-Friedberg
Lonystraße 7, 35390 Giessen
Information om ansvarsförsäkring
Försäkringsgivarens namn och säte: Berufsgenossenschaft Lebensmittel und Gastgewerbe, Mannheim
tvistlösning
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning (OS):
Vår e-postadress hittar du ovan i avtryck.
Vi är inte villiga eller skyldiga att tvistlösas före någon
Konsumentrådgivningsbyrån.
Ansvar för innehåll
Som tjänsteleverantör ansvarar vi enligt § 7 Abs.1 TMG för eget innehåll på dessa sidor enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller undersöka omständigheter som indikerar olaglig verksamhet.
Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag är inte opåverkade. En skyldighet i detta avseende är emellertid endast möjlig från det datum då kunskap om en viss överträdelse är känd. Vid anmälan av lämpliga överträdelser kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.
Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta ansvar för dessa externa innehåll. Den respektive leverantören eller operatören på sidorna ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid länkpunkten.
En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är emellertid inte rimlig utan konkreta bevis på en överträdelse. Vid anmälan om överträdelser tar vi omedelbart bort sådana länkar.
upphovsrätt
Innehållet och arbetet på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatörerna omfattas av tyska upphovsrättslagar. Reproduktion, bearbetning, distribution och eventuell exploatering utanför gränserna för upphovsrätt kräver det skriftliga samtycket från respektive upphovsman eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast för privat, icke-kommersiell användning.
Såvitt innehållet på denna sida inte skapades av operatören, beaktas upphovsrätten för tredje part . I synnerhet identifieras innehåll från tredje part som sådant. Om du fortfarande ska vara medveten om en upphovsrättsintrång, ber vi om en anteckning. Vid anmälan om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.